Prandaj shpërndahet edhe në mënyrë aerogjene (përmes ajrit)!
Deri tani mendoheshte se kjo mënyrë është pak e mundshme! 

Nga njëra anë, ky zbulim i fundit, e shpjegon shpejtësinë me të cilën u shpërnda nëpër botë, ndërkaq nga ana tjetër, nënkupton urgjentisht ndryshimin e strategjisë për mbrojtje personale!

Tashmë nuk mund ta dini e hamendësoni se kush ka kaluar para jush në rrugë. Nuk mund ta dini se vallë a kaloni apo jo nëpër ndonjë re virusesh, të cilat lundrojnë në ajër 3 orë të plota.
Posaçërisht gjatë kohës së qetë pa erë… Hapësirat e mbyllura as që duhet t’i përmendim…

Pra, qëndroni në shtëpi dhe bindjuni rekomandimeve më rreptësisht. Dhe MBANI MASKA, edhe gjatë kalimit në rrugë. Me këtë nuk dmth që u ndalohen shëtitjet në natyrë. Përkundrazi! Organizmit tuaj i duhet ajër i freskët. Por, zgjidhni vende me pak ose pa njerëz. Dhe ajrosni shpesh shtëpitë…

Prof.Dr. Dragan Danilovski, epidemiolog, përcjell BiMedia

By B I

Leave a Reply