Gjykatësja Marija Kletniçka në Gjykatën Penale shqiptoi dënim prej 3 vjet e 6 muaj për të akuzuarit në lëndën “Titanik 3” Ejup Alimi dhe Ismet Guri.

Në seancën e sotme gjyqësore nuk ishte prezent Ejup Alimi.

Të akuzuarit në lëndën “Titanik 3”, Ejup Alimi dhe Ismet Guri sot në Gjykatën Penale duhet ta dëgjojnë aktgjykimin të cilin do ta shqiptojë gjykatësja Marija Kletniçka.

Ata ngarkohen për parregullsi zgjedhore në Çair në zgjedhjet lokale të mbajtura në vitin 2013.

Gjykatësja Olja Ristova në mars të vitit të kaluar u përjashtua nga ky rast.

By I ZH

Leave a Reply